ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην Safeguard επιλέγουμε με πολύ αυστηρά κριτήρια το ανθρώπινο δυναμικό μας, με σκοπό την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και την εξασφάλιση της άριστης φύλαξης της περιουσίας σας.

- Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι ο πρωταρχικός στόχος. Το προσωπικό της Safeguard εκπαιδεύεται τόσο σε ζητήματα αντιμετώπισης κινδύνων και πρόληψης αυτών όσο και σε θέματα ορθής συμπεριφοράς.

- Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, διασφαλίζεται από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού και στελεχών. Σ' αυτό συμμετέχουν συνεργάτες - εκπαιδευτές, απόστρατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ( ΕΛ.ΑΣ ) - νομικοί - ψυχολόγοι, και για το τεχνικό τμήμα ηλεκτρονικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί.

- Το προσωπικό ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τους υπευθύνους της εταιρείας (επόπτες, αρχιφύλακες).

- Το προσωπικό μας λειτουργεί σύμφωνα με στρατηγική και τακτική που πρέπει να έχει ένας υπάλληλος ασφαλείας.

- Το προσωπικό μας είναι έτοιμο να αναλάβει οποιονδήποτε τομέα φύλαξης και να φέρει εις πέρας οποιαδήποτε αποστολή του ανατεθεί και όλα αυτά βέβαια κάτω από συνεχή εκπαίδευση.

- Όμως, εκτός από τη δύναμη, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα κινήσεων, το προσωπικό της Safeguard συνδυάζει επίσης τη διακριτικότητα, την ευγένεια και το φιλικό χαμόγελο.

 

Όλο το προσωπικό της Safeguard διαθέτει :

  • Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Τήρηση κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς
  • Εκπαίδευση σε ανίχνευση κινδύνου & απειλής 
  • Εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά , σεισμός κ.α.)

Διενεργούν πλήρης και προληπτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων των συστημάτων ασφαλείας, τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και περιμετρικά.

Προβαίνουν σε λεπτομερή καταγραφή περιστατικών και συμβάντων στα αντίστοιχα βιβλία.

Το προσωπικό της Safeguard Security είναι εφοδιασμένο με φορητά μηχανήματα ασύρματης επικοινωνίας και κινητά τηλέφωνα που τους δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους και παράλληλα με τον υπεύθυνο της εταιρείας σε 24ωρη βάση.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τα περιπολικά της αστυνομίας, και της εταιρείας μας που εκτελούν υπηρεσία όλο το 24ωρο τα οποία μπορούν να σπεύσουν άμεσα σε κάθε περίπτωση ανάγκης.

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top