Στην Safeguard επιλέγουμε με πολύ αυστηρά κριτήρια το ανθρώπινο δυναμικό μας, με σκοπό την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και την εξασφάλιση της άριστης φύλαξης της περιουσίας σας.
Η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για παραβλέψεις του προσωπικού της στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 
 
ask-for-job

 

 

Go to top