Άλλο ένα όχημα για την Εταιρία μας !!

Άλλο ένα όχημα για την Εταιρία μας  είναι γεγονός. Ο στόχος της Εταιρίας μας είναι να έχει μια τέτοια δυναμική που θα φέρνει το απόλυτο αποτέλεσμα σε θέματα ασφαλείας και ουσίας και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Το νέο όχημα θα περιπολεί τον χώρο μεγάλης Εταιρίας. Η Απόκτηση και νέων οχημάτων από την Safeguard θα έχει διάρκεια και στους επομένους μήνες.

Last modified on Friday, 30 October 2015 20:44

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top