Μία από τις πιο επιτυχημένες και αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο

τις ιδιωτικής ασφάλειας.

 

 

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΞΟΥ

 

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κλάδου  Ι.Ε.Π.Υ.Α. σε ισχύ.
 • Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
 • Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους).
 • Υπευθυνότητα, Συνέπεια & Ομαδικότητα.
 • Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Κατοχή μεταφορικού μέσου.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία εργασίας σε αντίστοιχη θέση
 • Βασικό επίπεδο γνώσεων H/Y.
 • Καλή σωματική διάπλαση.

 

Καθήκοντα:

 • Ακριβής εκτέλεση των διαδικασιών που περιλαμβάνει η κάθε φύλαξη.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση.

 

Παροχές:

 • Συνεχής εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική,  σε θέματα ασφάλειας.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμαστο e-mailhr@safeguards.gr ή στο fax: 210 – 8222302.

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 210 – 6438350 και να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία.

 

               Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η «SAFEGUARD SECURITY SERVICES & SYSTEMS»

 

Μία από τις πιο επιτυχημένες και αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο

τις ιδιωτικής ασφάλειας.

 

 

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

 

 

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κλάδου  Ι.Ε.Π.Υ.Α. σε ισχύ.
 • Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
 • Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους).
 • Υπευθυνότητα, Συνέπεια & Ομαδικότητα.
 • Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία εργασίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Κατοχή μεταφορικού μέσου.
 • Βασικό επίπεδο γνώσεων H/Y.
 • Καλή σωματική διάπλαση.

 

Καθήκοντα:

 • Ακριβής εκτέλεση των διαδικασιών που περιλαμβάνει η κάθε φύλαξη.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση.

 

Παροχές:

 • Συνεχής εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική,  σε θέματα ασφάλειας.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμαστο e-mail: hr@safeguards.gr ή στο fax: 210 – 8222302.

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 210 – 6438350 και να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία.

 

               Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η «SAFEGUARD SECURITY SERVICES & SYSTEMS»

  

Μία από τις πιο επιτυχημένες και αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο

τις ιδιωτικής ασφάλειας.

 

 

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

 

 

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κλάδου  Ι.Ε.Π.Υ.Α. σε ισχύ.
 • Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
 • Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους).
 • Υπευθυνότητα, Συνέπεια & Ομαδικότητα.
 • Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία εργασίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Κατοχή μεταφορικού μέσου.
 • Βασικό επίπεδο γνώσεων H/Y.

 

Καθήκοντα:

 • Ακριβής εκτέλεση των διαδικασιών που περιλαμβάνει η κάθε φύλαξη.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση.

 

Παροχές:

 • Συνεχής εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική,  σε θέματα ασφάλειας.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο e-mail: hr@safeguards.gr ή στο fax: 210 – 8222302.

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 210 – 6438350 και να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία.

 

               Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Μία από τις πιο επιτυχημένες και αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο

τις ιδιωτικής ασφάλειας.

 

 

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

&

ΒΟΗΘΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ.
 • Δυνατότητα για πλήρη απασχόληση.
 • Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους).
 • Υπευθυνότητα, Συνέπεια & Ομαδικότητα.
 • Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία εργασίας σε αντίστοιχη θέση.

 

Καθήκοντα:

 • Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμών.
 • Εγκατάσταση καμερών τηλεπαρακολούθησης (CCTV).
 • Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση.

 

Παροχές:

 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμαστο e-mail: hr@safeguards.gr ή στο fax: 210 – 8222302.

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 210 – 6438350 και να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία.

Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α. για άμεση πρόσληψη για την περιοχή της Αθήνας.  Προαπαιτούμενο δικαιολογητικό είναι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κλάδου Ι.Ε.Π.Υ.Α., επιθυμητή η κατοχή μεταφορικού μέσου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Τηλ: 210-6438350
 • Fax: 210-8222302
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Η Εταιρεία μας ζητεί προσωπικό ασφαλείας (Άνδρα η Γυναίκα) με άδεια security και κάτοχο μεταφορικού μέσου έως 45 ετών για εντός Αττικής.  Προσόντα : 1) Εμπειρία από Κέντρο Λήψεως Σημάτων 2) Γνώση Η/Υ 3) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 4) Άνεση στην επικοινωνία

 

Αποστολή βιογραφικού στο fax: 210/8222302 και στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Η Εταιρεία μας ζητεί προσωπικό ασφαλείας με άδεια security και κάτοχο μεταφορικού μέσου (προαιρετικό) έως 55 ετών για την Περιοχή Κηφισιά (Νομός Αττικής )

 

 

Αποστολή βιογραφικού στο fax: 210/8222302 και στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η Εταιρεία μας ζητεί προσωπικό ασφαλείας με άδεια security και κάτοχο μεταφορικού μέσου έως 45 ετών για εντός Κέρκυρας. Αποστολή βιογραφικού στο fax: 210/8222302 και στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  Start 
 •  Prev 
 •  1  2 
 •  Next 
 •  End 
Page 1 of 2
 
 
ask-for-job

 

 

Go to top